Ziekte van Lyme besmettelijk?

De ziekte van Lyme is niet besmettelijk. Lymeziekte wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie, maar kan niet worden overgedragen door hoesten, niezen en dergelijke. Op basis van die gegevens zouden we dus kunnen stellen dat de ziekte van Lyme niet besmettelijk is. Een EM uitslag is veelal een teken dat duidt op besmetting, maar ontstaat niet altijd. Een EM uitslag is een huiduitslag van een rode kring rondom de tekenbeet.

Echter is er aangetoond dat Lyme Borreliose overgedragen kan worden van moeder op kind tijdens een zwangerschap, indien de moeder een actieve infectie heeft. Dat laatste wil zeggen, dat het mogelijk is indien er niets aan de ziekte wordt gedaan omdat de moeder bijvoorbeeld niet op de hoogte is van de besmetting. De kans dat een moeder de Borrelia bacterie overdraagt is klein, want het zou volgens studies alleen kort na een tekenbeet besmettelijk kunnen zijn. De laatste jaren wordt er veel gehamerd op meer onderzoek naar de ziekte van Lyme en meer onderzoeken zijn nodig om de besmettelijkheid van de ziekte aan te tonen.

De ziekte van Lyme zou theoretisch overgedragen kunnen worden middels een bloedtransfusie. Dit is wel wetenschappelijk onderzocht en uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is een besmetting op te lopen na een transfusie.

Ziekte van Lyme en moedermelk

De bacterie Borrelia is daarnaast ook gevonden in de moedermelk. Ondanks de vele studies is er nog niet onderzocht in hoeverre dit besmettelijk is voor het kind. Ook hier zullen dus meer studies voor nodig zijn om te kunnen stellen dat de ziekte van Lyme besmettelijk is bij het geven van moedermelk.

Seksueel overdraagbaar

Het is niet uitgesloten dat de ziekte van Lyme seksueel overdraag is, maar in eerdere onderzoeken is dit ook niet bewezen. In de studies werd DNA van de Borrelia bacterie namelijk gevonden in zowel de sperma als de urine van de geïnfecteerde. Ondanks dat worden er veel bacteriën in de urine en sperma gevonden die geen seksueel overdraagbare aandoening (SOA) veroozaken. In een onlangs gepubliceerd onderzoek wordt gesuggereerd dat de ziekte van Lyme wel degelijk seksueel overdraagbaar zou zijn. Toch is meer onderzoek noodzakelijk om daadwerkelijk te bepalen of de ziekte wel of niet besmettelijk is via seksueel contact.

Bestel medicijnen